ŠEDÁ CENA – ŽEREME INFORMACE Z PRŮVODCE BRNOX

For English scroll down

ŠEDÁ CENA – ŽEREME INFORMACE Z PRŮVODCE BRNOX

Reagujeme tak na ocenění knihy Kateřiny Šedé – BRNOX. Průvodce brněnským Bronxem v kategorii Litera za publicistiku.

Záměrem Kateřiny Šedé bylo přiblížit brněnskou lokalitu zvanou Bronx veřejnosti a vzbudit o toto místo zájem. To se však nepovedl. Oproti tomu se Šedá ve svém “objevném” procesu nedostala dále než na samý začátek cesty, kde to však většina okolní společnosti zná. Obyvatelé lokality jsou v knize karikaturizováni a zesměšňováni. Běžný čtenář se jen utvrdil ve svých předsudcích a stereotypech týkajících se Romů. Jenže Kateřina Šedá je ceněná umělkyně a my jsme přesvědčeni že umělec má odpovědnost a měl by se snažit ukazovat vzdálenější obzory, než vidí většina.

Magnesia litera, prestižní literární cena, kterou pak Průvodce získal, jako by v očích většiny Romů definitivně potvrdila staletí trvající nespravedlnost a legitimizovala znova gádžovský výsměch. Z Průvodce lokalitou se stal pamflet vržený jim do tváře!

Romane Kale Panthera

Umělecká skupina ROMANE KALE PANTHERA vznikla jako reakce na protiromské pochody v České republice. Lidé se v postižených oblastech na základě těchto událostí museli rozhodovat, změnit své postoje a především museli zaujmout stranu na základě své etnicity. Z lidí, kteří měli normální životy se stávali aktivisté.

Slovníček:

Gádžo = Nerom

ŠEDÁ [1] AWARD – WE FEED ON THE INFORMATION IN THE BRNOX GUIDE

This is our reaction to the Litera Book Award in the category Journalism for Kateřina Šedá’s book BRNOX. The Brno Bronx Guide.

The aim of Kateřina Šedá was to give general public a sense of the Brno neighborhood called Bronx and arouse interest in the place. That did not happen, though. On the contrary, Šedá in her „revealing“ process did not get further than to the beginning of her journey, which, however, most of the ambient society is familiar with. The residents of the neighborhood are caricatured and ridiculed in the book. Ordinary readers have only confirmed their prejudices and stereotypes concerning the Roma. But Kateřina Šedá is an acclaimed writer and we believe that an artist bears responsibility and should try to expand horizons – go further than what the majority can see.

Magnesia litera, a prestigious literary award, which Šedá received for the Guide, then in the eyes of most Roma seemed as if it had definitely proved the centuries lasting injustice and once again legitimized the Gadjo derision. The Guide of the locality became a lampoon thrown in the faces of the Roma!

Romani Black Panthers

The art group ROMANE KALE PANTHERA was established as a reaction to anti-Roma marches in the Czech Republic. Based on such events, people in affected areas had to make a decision, change their attitudes and mainly take a stand on the basis of their ethnicity. People who lived normal lives became activists.

Glossary of terms:

Gadjo = Non-Romani

[1]               Šedá is the surname of the author, however, it also translates as GREY in Czech. The award could be also interpreted as GREY AWARD then.