About The Artivist Lab


ARTIVIST LAB sa venuje politickému umeniu, artivismu a médiam. Bude hostiť medzinárodných umelcou, ktorý kvôli ich aktivitám majú v svojich domovských krajinách problémi vystavovať, (Artist in Need). Taktiež dáva priestor mladým študentom umenia, ktorý spracovávajú spoločenské témy. Hlavnou myšlienkov gallérie je prepájať medzioborovo aktývných ľudí, ktorý reagujú na spoločenské, sociálne a politické témy. Vlastne ide o laboratórium v ktoróm sa budú konať výstavy, diskusie, workshopy a prednášky. Na ktorých by sa mali pri každéj výstave stretnúť v interakcii filozofi, sociológovia, novinári, výtvarníci a aktivisti. Bola by to prvá galéria takéhoto druhu v čechách.

The ARTIVIST LAB is dedicated to political art, artivism and media. It will host
international artist persecuted in their own countries because of their activities (Artist in Need). It also gives space to young art students who process social themes. The main idea of this gallery is to connect interdisciplinary active people who respond to societal, social and political issues. In fact, it is a laboratory where exhibitions, discussions, workshops and lectures will take place, whereas the philosophers, sociologists, journalists, artists and activists should meet each other with an interaction. It would be the first gallery of this kind in Bohemia.

Galéria “ARTIVIST LAB” se nachází v kampusu Hybernská na Prahe 1.
Kampus Hybernská je společný projekt Magistrátu hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy, který si klade za cíl propojit širší veřejnost a pražské kulturní projekty s aktivitami univerzity.