My media profile II

Tamara Moyzes
My media profile II
Collage, Photomontage
2019

Tamara Moyzes
Můj mediální profile II
Koláž, Fotomontáž
2019

 

 

 

Plagát Islám v ČR nechceme, 2014 / Poster Czech Defence League, 2014

(for English scroll down)

Hnutí Islám v České republice nechceme představuje jednu z nejnebezpečnějších forem současné české xenofobie. V anonymním prostředí Facebooku účelově zneužívá ve společnosti latentně přítomných obav z islámu k tomu, aby šířilo obecně rasistické až neonacistické názory. To se ukazuje i na obsesivní pozornosti, kterou jeho stoupenci věnují Tamaře Moyzes. Záběr z Tamařina raného videa opatřený hystericky dehonestujícím textem, v němž jsou nakumulovány všechny její domnělé prohřešky, ilustruje, nakolik je sympatizantům hnutí sama o sobě trnem v oku. Následné vytržení obrázku z kontextu nenávistných, siláckých komentářů facebookových uživatelů a jeho přenesení v podobě velkoformátového printu do prostor galerie nechává vyvstat jeho groteskně xenofobnímu charakteru.

text: Honza Štern

The movement “We don’t want Islam in Czech Republic” represents one of the most dangerous forms of the contemporary Czech xenophobia. It exploits the fear of Islam (which is present in a latent form in the Czech society) to spread generally racist, even neo-nazi ideas in the anonymous milieu of Facebook. “That is why the followers of the movement seem to be obsessed with the person of Tamara Moyzes. A scene from Tamara’s early video completed with hysterically disparaging text describing all of her perceived sins illustrates that she really is a thorn in their side. Pulling the image out of the context of hateful and bellicose comments by Facebook users and its transposition to gallery in the form of large-format print reveals its grotesquely xenophobic nature

text: MgA. Honza Štern

Zdroj / Source: Czech Defence League / Islám v České republice nechceme
www.czdl.cz