Segregace

Ministerstvo školství varuje:

Segregace vážně škodí Vám i lidem ve Vašem okolí! Vol.2

(Ohlednutí po 10-ti letech)

Vystavující umělci a umělkyně: Robert Gabris (AT/SK), Sead Kazanxhiu (ALB), Tamara Moyzes (CZ/IL), Csaba Nemes (HU), Sami Mustafa (KO/FR), Group ROMANE KALE PANTERA (CZ/SK), Emília Rigová (SK), David Tišer (CZ)

Kurátor a koncepce výstavy: Tamara Moyzes

Produkce and PR: Michal Miko
Architektonické řešení: Shlomi Yaffe
Grafické řešení a ilustrace: Shlomi Yaffe

Dne 13. listopadu 2007 vydal Evropský soud pro lidská práva rozsudek velkého senátu ve věci D. H. a ostatní proti České republice, ve kterém většinou třinácti hlasů proti čtyřem dospěl k závěru, že Česká republika porušila zákaz diskriminace 18 stěžovatelů ve spojení s jejich právem na vzdělání.
Výstava Ministerstvo školství varuje: Segregace vážně škodí Vám i lidem ve Vašem okolí! Vol.2 (Ohlédnutí po 10 letech.), si klade za cíl přispět ke zviditelnění problému segregace Romů a to nejen v českém vzdělávacím systému. Poukazuje na explicitní i skrytý rasismus, který se může skrývat za zdánlivě neutrálními frázemi provázejícími diskuzi o oddělění Romů od zbytku „bílé“ společnosti.
Umělci participující na výstavě se tedy neomezují na konstatování, že normální děti nepatří do bývalých praktických škol, ale zamýšlí se nad mechanismy, které bílé většině umožňují izolovat romské spoluobčany. Zároveň tento projekt nabízí jiný pohled na samotnou romskou komunitu, která je tentokrát nahlížena očima romských umělců.
Pro romské děti na českých školách je segregace každodenní realitou. Od svých šesti let jsou umisťovány do segregovaných škol nebo segregovaných tříd se sníženou kvalitou vzdělání, které přispívá k začarovanému kruhu celkového vyloučení Romů ve společnosti.

Tato výstava upozorňuje na segregaci z pohledu Romů jak v rámci školního vzdělávacího systému, tak i mimo něj. Poukazuje na rasismus, který může být skryt ve veřejných debatách do zdánlivě neutrálních frází, jež představují Romy jako odlišné od zbytku „bílé společnosti“. Současně tento projekt představuje pohled na samotnou romskou komunitu z odlišného hlediska, tentokrát viděného romskými očima. Namísto toho, aby výstava zdůrazňovala předpokládané neúspěchy přizpůsobivosti Romů nebo problémy soužití s mainstreamovou společností, zaměřuje se na pozitivní hodnoty.
Výstava se koná k desátému výročí rozsudku D. H. proti České republice z Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Ten zjistil, že český školský systém se dopustil diskriminace romských dětí. Česká vláda se zavázala zacházet se všemi dětmi stejně a zavedla řadu reforem. Po deseti letech však romské děti stále čekají na rovné šance.
Součástí výstavy, bude i veřejná diskuse, která se uskuteční 14. 11. 2017 od 14:00 hodin. Tato diskuse se uskuteční v rámci „Studio Letná“ v rámci debaty umělci budou probírat téma výstavy, tedy segregaci romských dětí ve vzdělávání a také hranice mezi uměním a aktivismem.