Romanistan

Tamara Moyzes

Romanistan

Video Instalation / Video instalace

2017

Práca reaguje na prvotnú myšlienku možnéj existencie Rómskeho štátu, ktorá vznikla v triciatich rokoch. Zároveň sa v nej prelína aj obdobie prvého Svetového Rómskeho kongresu, ktorý sa uskutočnil v roku 1971 v Orpingtone blýzko Londýna v Anglicku.

Na kongrese bola zelená a modrá vlajka z konferencie Všeobecnej asociácie rumunských Rómov z roku 1933, zdobená červenou, šestnásťčlennou čakrou, opätovne potvrdená ako národný znak rómskeho národa a pieseň “Gelem, Gelem” bol prijatý ako rómska hymna. (“Gelem, Gelem” je skladba, ktorú vytvoril Žarko Jovanović v roku 1949)

Videoinštalácia reflektuje utopistickú myšlienku Rómskeho štátu sebakriticky, ale zároveň aj kriticky poukazuje na vnimani romuv stereotypnim  – orientalnim zpusobem ze strany väčšinovéj spoločnosti.

Inštalácia sa skladá z dvoch video – sekvencií na ktorých môžme vidieť tých istých interprétov. Video s folklórným odevom symbolicky stvárňuje minulosť, ktorá zobrazuje tieň súčastnosti. Na druhéj strane naráža na orientalistické predstavy väčšinovéj spoločnosti, ktorá aj dodnes podvedomo stereotipizuje a automaticky Rómov dáva, spolu so súčastným Rómským umením do polohy folklórnej.

Video ktoré reprezentuje národné obrodenie je prepojené z myšlienkou modernismu, teda Rómský štát je vnímaný cez historickú prizmu, ku ktorej patrý čiastočne vystúpiť zo svojich tradícií. A v tomto zmysle folklórné video je aj tieňom nás všetkých. Tento tieň sa môže stať pozitývnou súčasťou, alebo sa môže stať niečím, cez čo ani my, ale ani väčšinová spoločnosť, nikdy neprekročí…

Kostýmy jsou vypůjčené z depozitáře z Muzea romské kultury v Brně.

Koberec je vypůjčené autorské dílo od Emílie Rigovej.